ต้องการใช้ Modbus TCP ไปต่อเพิ่มเข้ากับระบบเดิมซึ่งมีการใช้งาน Modbus RTU อยู่แล้ว สามารถทำได้หรือไม่

Question :
ต้องการใช้ Modbus TCP ไปต่อเพิ่มเข้ากับระบบเดิมซึ่งมีการใช้งาน Modbus RTU อยู่แล้ว สามารถทำได้หรือไม่

Answer :
กรณีที่ระบบเดิมมีการรับส่งข้อมูลเป็น Modbus RTU อยู่แล้ว
และคุณต้องการที่จะเพิ่มอุปกรณ์บางตัวที่เป็น Modbus TCP เข้าไปในระบบ
สามารถที่จะใช้ Gateway ยี่ห้อ MOXA รุน MB3270 เป็นตัวสกลางในการรับส่งข้อมูลได้
โดยสามารถดูตัวอย่างของการใช้งานได้จากรูป System Configuration ด้านล่าง

modbus-gateway-concept

ปล. ทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้


Link : http://www.moxa.com/product/MGate_MB3170_3270.htm
MGate MB3170/MGate MB3270 Series 1 and 2-port advanced serial-to-Ethernet Modbus gateways
l20150921104310

Article Attachments

Was this article helpful?

Leave A Comment?